• Georgy

Amio News


Hai whakatūtuki i ngā kōrero


Areare ana ngā whakatūpato i Te Waipounamu, kua ruiruia te whenua ki te huka, horahora ana te mātao, hai ta ngā roopu ohotata, kawea ngā tiini mo ngā waka, kawea he paraikete ki rō wakaKupu hou


Tiini – wheel chains for vehicles – tiini

hai ta ngā roopu ohotata, kawea ngā tiini mo ngā waka


Rangona tia te reka o te kai ki Ati Awa Toa


28 views0 comments